Accidents en bicicleta

Home / Civil / Accidents en bicicleta

Accidents en bicicleta

In Civil

Els accidents en bicicleta també atorguen al ciclista dret a reclamar pels danys i perjudicis que ha patit si ell no ha estat el responsable de l’accident. Molt sovint és té la concepció que tot allò relatiu a les indemnitzacions per accident afecta al món dels vehicles a motor, les asseguradores, etc. però el cert és que un vianant o un ciclista també poden ser víctimes d’un accident tant en l’àmbit de l’esport i la circulació per carretera, com en l’àmbit de l’oci o els desplaçaments diaris,

El que normalment succeeix en aquests casos és que, a diferència dels vehicles a motor, el ciclista no té obligació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. Així, quan ell és el causant de l’accident i no existeix concurrència de culpes ( en la proporció que sigui i que operarà a l’hora de ponderar les indemnitzacions), en respon personalment si no té contractada algun tipus d’assegurança de llar, família o altres productes que cobreixi els danys que pugui ocasionar ell.

Però, malauradament i per norma general, la culpabilitat en un accident en bicicleta s’atribueix més als altres implicats en la circulació que no pas als ciclistes i, en aquestes situacions, també per norma general, els danys i les lesions personals acaben sent molt importants.

Importants en l’àmbit de les lesions físiques perquè malgrat les proteccions (si hi són), l’impacte l’absorbeix en bona mesura el propi cos dels ciclistes. Des de rascades, fins a lesions molt més greus poden produir-se i, totes elles, queden emparades en la protecció que, com a víctima, l’accidentat té dret a que se l’indemnitzi pel seu dany.

I, importants també, en l’àmbit dels danys materials especialment en casos d’esport, oci habitual i bicicletes o complements addicionals que, en general, poden sortir d’un preu normal i de consum esporàdic tant pel que fa a la seva compra, com reparació.

Amb tot, el sistema de reclamació és el mateix que per l’àmbit dels accidents de trànsit i les indemnitzacions. I en aquest àmbit no es pot oblidar que un bon assessorament i la manera d’enfocar l’assumpte pot ser crucial per determinar amb precisió la responsabilitat a l’accident i, si aquesta no és del ciclista, la màxima indemnització per rescabalar-lo pel dany patit.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Patria potestad8220610-un-prestatario-3d-es-herido-en-un-por-ciento-de-la-tasa-de-inter-s-sobre-la-deuda-personal-o-de-la-i
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén