Acomiadament per causes econòmiques dins l’Administració pública

Home / Laboral / Acomiadament per causes econòmiques dins l’Administració pública

Acomiadament per causes econòmiques dins l’Administració pública

Que les administracions públiques poden acomiadar al seu personal laboral ho sabem, però el que hem d’analitzar és què ha de provar l’administració per tal de que hi concorri la causa per a fer-ho?

La disposició addicional vigèsima de l’Estatut dels Treballadors preveu l’aplicació de l’acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció al sector públic. En virtut d’aquesta disposició és possible acomiadar per causes objectives al personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen el servei públic.

Ara bé, quan la llei parla de la causa econòmica, diu que s’entén que aquesta hi concorre quan es produeix una situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. En tot cas, s’entén que la insuficiència pressupostària es persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.

Per a “insuficiència pressupostària” sembla que hem d’entendre el desviament en l’execució del pressupost de tal manera que per l’increment de les despeses o per la disminució dels ingressos respecte als inicialment projectats, es faci impossible atendre les despeses sense modificar el pressupost. A més a més, aquesta insuficiència ha de ser sobrevinguda, és a dir que no s’hagués pogut preveure quan es van elaborar els pressupostos, així com també han de ser persistents, cosa que ja s’ha precisat que ha de ser durant tres trimestres consecutius.

Amb tot això, quan l’Administració planteja un ERO, ha de documentar el pressupost amb detall i quantificació, així com l’estat de l’execució del mateix, també amb detall i quantificació, no sent suficient la simple comparació entre dos pressupostos.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

matins mecenatgeconcurs
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén