Acomiadament tàcit

Home / Laboral / Acomiadament tàcit

Acomiadament tàcit

Quan ens trobem amb una  empresa que, de sobte cessa en la seva activitat baixant persiana (restant il·localitzable o desapareguda), ens trobem davant d’un acomiadament tàcit.

En conseqüència, tractant-se d’acomiadaments i tenint en compte que la Llei processal laboral preveu un breu termini per a impugnar, s’ha d’actuar amb celeritat presentant per part dels treballadors demanda d’acomiadament en el termini de 20 dies.

L’acomiadament és qualsevol acte de l’empesa, sigui exprés o tàcit que comporti el trencament del vincle laboral i evidenciï la seva intenció de donar-lo per acabat. L’objectiu de la demanda serà poder percebre les pertinents indemnitzacions per acomiadament o bé de la pròpia empresa o bé del Fons de Garantia Salarial, i per altra banda poder accedir a les prestacions d’atur.

Recomanem consultar amb un advocat especialista en dret laboral immediatament, donat que el termini per impugnar l’acció de l’empresa es breu i de caducitat, amb el que si es deixa transcórrer el termini es perd el dret a reclamar.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Vwparella de fet
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén