Advocat particular en els accidents de trànsit

Home / Civil / Advocat particular en els accidents de trànsit

Advocat particular en els accidents de trànsit

In Civil

Per molts dels assegurats és un concepte gairebé desconegut, però s’esdevé especialment important conèixer que la pòlissa d’assegurança del vehicle a motor (cotxe, moto, camió, etc) inclou, el que s’anomena, la defensa jurídica: cobertura que permet a l’assegurat escollir lliurament un advocat especialista en accident de trànsit de la seva confiança.

És a dir, la víctima o perjudicat no té perquè ser defensat per la persona que li designi la pròpia companyia asseguradora, sinó que l’assegurat pot decidir qui assumeix la direcció lletrada de la seva reclamació.

En aquest sentit, la companyia asseguradora no pot negar-se a que un advocat independent a aquesta assumeixi la defensa de la víctima o perjudicat, sinó pel contrari, en cas d’èxit la companyia ha d’abonar a l’assegurat la minuta del lletrat lliurament designat fins al límit fixat en el contracte d’assegurança (la pòlissa).

Però, per què escollir un advocat particular per la defensa d’un accident de trànsit? Normalment les companyies asseguradores, quan la víctima o perjudicat ha sofert un accident, no informen amb detall dels drets i opcions que tenen per reclamar per motius estricaments econòmics.

Aquests motius econòmics obeeixen a que les companyies asseguradores treballen amb tramitadors de la pròpia companyia que intenten de forma amistosa resoldre el sinistre (la reclamació de l’accident de trànsit) amb la companyia responsable, aplicant els convenis que existeixen entre companyies, els que podríem anomenar  “pactes de no agressió”; en canvi, quan el tramitador no pot solucionar la controvèrsia, l’assumpte es gestionat per un advocat de la pròpia companyia. Aquesta dinàmica de funcionament fa que, molt sovint, les víctimes d’accidents de trànsit es converteixin en víctimes de la seva pròpia companyia asseguradora al percebre una indemnització molt per sota del que els hi correspondria.

L’elecció d’un advocat particular extern i independent a la companyia asseguradora permet que els interessos de la víctima siguin defensats perquè percebi la major indemnització possible al no existir cap vincle ni dependència entre advocat i companyia.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

arrescalculadora-16495128
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén