Clàusules sòl: últimes sentències i com actuar

Home / Civil / Clàusules sòl: últimes sentències i com actuar

Clàusules sòl: últimes sentències i com actuar

Han passat dos anys des de la sentència del Tribunal Suprem que va declarar les clàusules sòl nul·les. Però malgrat aquesta sentència la situació és que la major part d’entitats bancàries es beneficien tant del desconeixement de molts clients sobre l’existència d’una clàusula sòl a la seva hipoteca, com del temor d’aquests a reclamar judicialment.

Pel que fa al primer punt, més enllà de la denominació de “clàusula sòl”, els particulars han de conèixer altres nomenclatures que es fan servir per denominar la clàusula sol als contractes de préstec hipotecari. A títol d’exemple, les expressions com “límits a l’aplicació del tipus d’interès variable”, “límits de variabilitat”, “forquilla d’interès”, “limitació del tipus d’interès”, “tipus d’interès mínim”, “túnel hipotecari” o “el tipus d’interès no podrà ser superior a X ni inferior a Y”, entre d’altres. Totes aquestes fórmules o les seves variants possibles són casos de clàusules sòl reclamables si el cas encaixa amb la línia jurisprudencial que estan seguint els Jutjats i Tribunals en aquesta matèria.

Com no, l’entitat bancària serà la primera a, en cas de detectar-se una clàusula sol, informar al client que en el seu cas concret es van seguir totes les normatives i premisses essencials perquè la clàusula sòl fos vàlida. Entrem aquí en la segona qüestió que apuntàvem: el temor a reclamar.

El cert és que quan es produeix una reclamació inicial ben enfocada i amb assessorament extern (una reclamació que fins i tot no cal ni que sigui judicial en un primer moment), s’acaben aconseguint importants reduccions o, fins i tot, l’eliminació temporal o definitiva de la clàusula sòl.

Una realitat que, d’altra banda, tampoc ha de fer descartar la via judicial. És en seu judicial on s’han aconseguit els principals èxits. La sentència de 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem va ser la que va afectar a BBVA, Cajas Rurales Unidas i NovaCaixa Galicia. Però pel que fa a les altres entitats,en el cas de Bankia, per exemple, es calcula que ha perdut el 93% dels plets relatius a clàusules sòl. I, afectant a totes les entitats bancàries (entre elles “la Caixa”, CatalunyaCaixa, Ibercaja, etc.), s’esdevenen sentències favorables no només a eliminar la clàusula sòl, sinó també a retornar al client les quantitats que s’han cobrat indegudament. Una qüestió aquesta última que el Tribunal Suprem fins ara ha rebutjat, però que les Audiències Provincials i els Jutjats de Primera Instància, malgrat existir la sentència del Suprem, continuen insistint en la legalitat de la devolució i dictant sentències que ajudin a provocar el canvi de doctrina previsible que haurà de fer l’alt tribunal en aquesta qüestió.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

jurisdiccioacomiadament
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén