CRISI DEL CORONAVIRUS: EL TELETREBALL

Home / Laboral / CRISI DEL CORONAVIRUS: EL TELETREBALL

CRISI DEL CORONAVIRUS: EL TELETREBALL

A conseqüència de la crisis sanitària que vivim amb el Coronavirus i després de la declaració de l’estat d’alarma, una de les mesures més recomanables, sempre que es pugui, és la possibilitat que els empleats treballin des de casa, que desenvolupin la seva activitat professional sense la presència física en el centre de treball, el que es coneix com a teletreball.

No obstant, el teletreball no pot ser imposat al treballador ni el treballador pot exigir la seva realització, sinó que ha de ser pactat entre l’empresa i l’empleat.

El més convenient és que l’acord es formalitzi per escrit i si el teletreball s’ha pactat com una mesura temporal, consti aquesta temporalitat. És a dir, si el teletreball només s’ha acordat durant la situació de risc de contagi del coronavirus, cal expressar en el document que el treballador tornarà a prestar els seus serveis amb normalitat, de forma presencial al centre de treball, una vegada les autoritats (o el servei de prevenció de riscos de l’empresa) comuniqui que ha desaparegut el risc de contagi.

Durant el període en que el treballador faci teletreball les seves condicions laborals són les mateixes.

No obstant, l’empresa ha de posar a disposició del treballador tots els equips necessaris perquè el treballador pugui desenvolupar la seva activitat, com per exemple, dispositius, programa informàtic, accés a internet, etc. Sent aconsellable que consti per escrit les eines (indicant la seva descripció, marca, model i número de sèrie) que l’empresa ha facilitat al treballador i que, òbviament, el treballador ha de tornar a l’empresa un cop s’acabi el teletreball.

Així, doncs, declarat l’estat d’alarma, donat les circumstàncies excepcionals que estem vivint, el teletreball és la forma més recomanable de treballar, sempre que sigui possible.

 

Recommended Posts

Leave a Comment


*

54872testament
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén