CRISI DEL CORONAVIRUS: GUARDA I CUSTÒDIA

Home / Civil / CRISI DEL CORONAVIRUS: GUARDA I CUSTÒDIA

CRISI DEL CORONAVIRUS: GUARDA I CUSTÒDIA

A conseqüència de la crisis sanitària que vivim amb el Coronavirus i després de la declaració de l’estat d’alarma, un dels problemes que s’estan produint és què passa amb el règim de visites i guarda i custòdia dels menors.

Cal tenir en compte que el més important és el menor, garantir la seva salut i seguretat. Per tant, en primer lloc cal apel·lar al sentit comú i tenir en compte el risc que pot tenir el menor (més si encara té problemes de salut) al fer l’intercanvi, sent aconsellable que els progenitors, durant aquest període, arribin a acords en ares al benestar dels menors.

Ens trobem en circumstàncies excepcionals i en aquest sentit, els Jutjats de Família de Barcelona han dictat un acord d’unificació de criteris que detallem a continuació i que, sempre i quan ho hi hagi acord entre els progenitors, són d’aplicació, des del 15 de març fins el 28 de març de 2020:

1) Si algun progenitor presenta símptomes de contagi o ha resultat positiu del Covid-19, en interès dels menors, és preferible que la guarda i custòdia l’exerceixi l’altre progenitor, amb la finalitat d’evitar el contagi al menor.

2) En cas que no hi hagin símptomes de contagi o no sigui positiu del Covid-19, en compliment de les autoritats sanitàries, excepte supòsits excepcionals justificats documentalment, el sistema de responsabilitat parental ha de ser el següent:

2.a) En casos de custòdia exclusiva d’un dels progenitors: la responsabilitat parental haurà de ser exercida pel progenitor custodi.

2.b) En casos de custodia compartida: la responsabilitat parental haurà de ser exercida pel progenitor que ostenti la guarda en aquest moment.

3) Per facilitar les relacions paterno filials, el progenitor custodi haurà de facilitar, per mitjans telemàtics (Skype, Facetime, videotrucada de WhatsApp, per exemple), el contacte dels menors amb el progenitor no custodi, sempre respectant les rutines i horaris de descans dels menors

 

Recommended Posts

Leave a Comment


*

xarxes
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén