CRISI DEL CORONAVIRUS: TESTAMENT VÀLID SENSE NOTARI?

Home / Civil / CRISI DEL CORONAVIRUS: TESTAMENT VÀLID SENSE NOTARI?

CRISI DEL CORONAVIRUS: TESTAMENT VÀLID SENSE NOTARI?

En articles anteriors parlàvem de la importància de fer testament, però, actualment, davant les circumstàncies excepcionals que estem vivint, decretat l’estat d’alarma amb restriccions de desplaçaments, i, en ocasions, depenent de les circumstàncies de la persona, fa pràcticament impossible poder comparèixer a la Notaria personalment o que el Notari es pugui desplaçar per atorgar testament.

En aquest escenari, sense la intervenció del Notari, existeixen les següents possibilitats d’atorgar testament: (1) testament hològraf, (2) testament en cas d’epidèmia i (3) testament en cas de perill imminent de mort del testador. Cal veure però les diferències i requisits:

1.- El testament hològraf: és aquell testament fet pel propi testador en document privat. Aquest testament hològraf és plenament vàlid sempre i quan reuneixi els següents requisits:

 • El testador ha de ser major d’edat o menor emancipat (només aquest últim en Dret Civil Català).
 • El testament ha ser manuscrit pel propi testador.
 • S’ha d’indicar l’any, mes i dia que s’atorga el testament (aconsellable que consti l’hora també).
 • El testador ha de firmar el testament (aconsellable que ho faci a totes les pàgines).
 • En cas que el testament contingui paraules tatxades i/o amb esmenes, el propi testador ho ha d’indicar sota la seva firma.
 • No es requereixen testimonis.

És aconsellable demanar assessorament legal per redactar el testament perquè aquest compleixi amb tots els requeriments exigits.

Un cop difunt el testador, són  importants els terminis establerts que varien segons resulta d’aplicació el Codi Civil o el Codi Civil Català.

2.- El testament en cas d’epidèmia: és aquell testament que el testador pot atorgar davant tres testimonis (supòsit no aplicable en Dret Civil Català).

Aquests testimonis:

 • Han de ser majors de 16 anys.
 • No han de tenir cap interès en l’herència. Per exemple, s’entén que té interès en l’herència la persona designada com a hereu.
 • Han de conèixer l’idioma del testador i tenir prou capacitat.
 • No pot ser testimoni el cònjuge ni els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.
 • A ser possible, el testament s’ha d’escriure.

Important tenir en compte que, una vegada transcorregut dos mesos des de que l’epidèmia hagi cessat, el testament quedarà ineficaç i el testador haurà d’atorgar testament davant Notari.

En cas que el testador mori durant l’epidèmia, hi ha tres mesos, des de la defunció, per elevar a públic el testament i que tingui eficàcia.

3.- Testament en cas imminent de perill de mort del testador: és aquell testament que el testador pot atorgar davant cinc testimonis idonis (supòsit no aplicable en Dret Civil Català).

Aquests testimonis:

 • Han de ser majors d’edat.
 • No han de tenir cap interès en l’herència. Per exemple, s’entén que té interès en l’herència la persona designada com a hereu.
 • Han de conèixer l’idioma del testador i tenir prou capacitat.
 • No pot ser testimoni el cònjuge ni els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.
 • A ser possible, el testament s’ha d’escriure.

Important tenir en compte que, una vegada transcorregut dos mesos des de que el testador hagi sortit de la situació de mort imminent, el testament quedarà ineficaç i el testador haurà d’atorgar testament davant Notari.

En cas que el testador mori durant aquests dos mesos, hi ha tres mesos, des de la defunció, per elevar a públic el testament i que tingui eficàcia.

En conseqüència, les tres opcions indicades són perfectament vàlides per atorgar testament sense Notari, sempre que es compleixin els requisits i supòsits indicats, tot això sense perjudici que, un cop es torni a la situació de normalitat, el més aconsellable es fer testament davant de Notari, per la garantia que aquest proporciona.

 

Recommended Posts

Leave a Comment


*

testament
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén