DIFERÈNCIES ENTRE MATRIMONI I PARELLES DE FET

Home / Civil / DIFERÈNCIES ENTRE MATRIMONI I PARELLES DE FET

DIFERÈNCIES ENTRE MATRIMONI I PARELLES DE FET

Els matrimonis i les parelles de fet tenen els mateixos drets i obligacions en aquells casos vinculats a les successions, el reagrupament familiar d’acord amb la llei d’estrangeria i els fills en comú, pel mer fet de ser pare o mare amb independència de si estan casats o no. En cas de separació o divorci, també existeixen idèntics drets entre matrimoni i parella de fet en aquells casos que un dels membres de la parella hagi treballat per la casa i ho hagi fet sense retribució: es té dret a rebre una compensació econòmica.

Més enllà d’aquests supòsits, no són idèntics els drets i obligacions entre matrimoni i parella de fet. I la dificultat per accedir a determinats drets, la té la parella de fet. Així les coses, podem diferenciar els següents casos:

  • Pensió de viduïtat: amb el matrimoni és automàtica, però amb la parella de fet es necessiten 5 anys de convivència i 2 anys al registre, a més de la dependència econòmica.
  • La prestació per aliments en cas de separació, al matrimoni es manté a la separació però s’extingeix amb el divorci. En canvi, amb la parella de fet només es preveu si un dels membres la necessita per la seva sustentació.
  • La prestació compensatòria és automàtica en cas de divorci d’un matrimoni, en canvi, no es preveu per la separació de les parelles de fet.
  • L’atribució de l’ús de l’habitatge en cas de separació si no hi ha fills en comú, en el matrimoni se’l queda la part més interessada; en canvi, a la parella de fet se’l queda el titular de l’habitatge.
  • Pel que fa a la declaració de la renda, només en cas d’existir matrimoni es pot demanar la declaració conjunta.
  • En matèria de permisos retribuïts, només en cas de matrimoni existeix el permís de 15 dies per raó del casament.
  • I, finalment, només en cas de matrimoni es pot demanar la nacionalitat després d’un any de convivència; a les parelles de fet, no es preveu.
Recommended Posts

Leave a Comment


*

127129
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén