El dret a l’honor de les empreses

Home / Civil / El dret a l’honor de les empreses

El dret a l’honor de les empreses

In Civil

Noves sentències confirmen el camí obert per protegir el dret a l’honor de les empreses. En l’àmbit de les xarxes socials, el recent reconeixement al dret a l’oblit a Internet i l’expansió dels canals de comunicació, no hi havia cap obstacle i era evident que el dret a l’honor anava associat a les persones individuals, però cada dia més també afecta a les empreses. L’honor, la reputació i el prestigi d’una empresa també poden ser difamats i, en aquests casos, hi ha recorregut i empara legal per actuar.

En aquests casos són diferents les respostes que, ja sigui per la via penal o per la via civil, poden anar orientades a reparar el dany causat, el lucre cessant o, fins i tot, el dany moral que pugui acreditar-se.

Després de sentències amb casos en que s’han menystingut els serveis d’una empresa, com una recent sentència en la que una empresa, per les divergències amb una facturació amb una empresa de telefonia mòbil, va poder acreditar haver perdut línies de crèdit amb entitats financeres per culpa de la indeguda inclusió del seu nom a registres de morosos.

En aquest sentit, determinades actuacions com inclusió a registres de morosos, difamacions o afirmacions en fòrums d’Internet que suposin desmerèixer els valors d’una determinada mercantil, si no es tracta d’informacions certes i es pot demostrar que només busquen actuacions paral·leles com per exemple forçar el cobrament de factures o resoldre controvèrsies obertes, són no només perseguibles amb accions judicials, sinó que poden donar lloc a la corresponent indemnització i reparació del dany que, fins ara i sense cap mena de dubte, s’ha atorgat en favor de persones individuals.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

23636423-3--persona-sentada-en-un-simbolo-de-porcentaje-con-una-flechaSin título4
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén