El registre de parelles estables de Catalunya

Home / Civil / El registre de parelles estables de Catalunya

El registre de parelles estables de Catalunya

En articles anteriors havíem apuntat una problemàtica i greuge compartiu que es produïa en matèria de parelles de fet, pensions, fins i tot en alguns temes de successions, etc. El Parlament de Catalunya ha aprovat recentment la creació del Registre de parelles estables de Catalunya, un registre on poder-se inscriure i solucionar les diferències entre estar casat o ser parella de fet.

Actualment hi ha diferències entre estar casat o ser parella de fet. En cas de divorci, els casats poden demanar una pensió compensatòria si es compleixen els requisits de desequilibri patrimonial, però aquesta prestació no està prevista a les parelles de fet. A l’hora de fer la declaració de la renda, els matrimonis poden beneficiar-se declaració conjunta; que no pot fer-se en el cas de les parelles de fet. I, especialment a l’àmbit de les pensions, on el cobrament de la pensió de viduïtat estava en entredit i en un clar desavantatge institucional respectes els altres règims civils de l’Estat arran de l’última sentència del Tribunal Constitucional sobre la matèria que exigia cinc anys de convivència (enlloc dels dos que fixava la normativa catalana) i, a més, el requisit d’estar inscrit.

La creació del Registre dóna lloc a una nova regulació que protegeixi i corregeixi algunes d’aquestes situacions i, per tant, les parelles que vulguin inscriure’s als efectes d’acollir-se als beneficis que aporta la inscripció podran fer-ho mitjançant l’atorgament d’una escriptura notarial i l’oportuna sol·licitud d’inscripció.

Si s’és parella de fet, és un bon moment per assessorar-se sobre aquestes qüestions, preparar l’escriptura notarial d’acord amb les circumstàncies de cada cas i, amb tot, procedir a la inscripció al Registre tant bon punt comenci a funcionar. L’aprovació del Decret Llei que dóna lloc al Registre va fer-se el passat 19 de novembre del 2015 i en el mateix es preveia que en 4 mesos havia d’estar fet el desplegament del reglament que el posi en funcionament.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

persianapenal
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén