El Suprem confirma la nul·litat de les clàusules sòl de les hipoteques

Home / Civil / El Suprem confirma la nul·litat de les clàusules sòl de les hipoteques

El Suprem confirma la nul·litat de les clàusules sòl de les hipoteques

In Civil

El Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem ha reiterat la doctrina que declarava la nul·litat de les clàusules sòl per no ser transparents, matisant que la restitució dels imports ja abonats es produirà només amb efectes des del 9 de maig de 2013. La sentència fixa jurisprudència tant en relació al tema de les clàusules sòl, com al dret a cobrar els imports pagats indegudament.

No existeix sentència encara, però al comunicat del Tribunal Suprem s’explica que després d’estudiar un recurs presentat pel BBVA (una de les entitats afectades per les clàusules sòl) es reafirma en el seus motius i decisions anteriors. I en aquesta línia, també, es produeix la desestimació d’un altre recurs de Cajasur, que pretenia rectificar la doctrina de la pròpia Sala sobre nul·litat de les clàusules sòl per considerar-les abusives.

El 9 de maig del 2013 el Tribunal Suprem va estimar abusives les clàusules sòl de BBVA, Caixes Rurals i NCG Banc per falta de transparència. El Tribunal va assegurar que els compradors han de ser assabentats que quan el tipus d’interès baixa a certs nivells el préstec es converteix en préstec a interès fix variable només a l’alça i no obtindran benefici de les baixades de l’índex de referència (en general l’Euribor).

També han de ser advertits “de manera clara i destacada”, sense que les clàusules passin inadvertides al consumidor entre altres pròpies d’un contracte tan complex. A més, el Suprem indica que al consumidor se l’ha de fer coneixedor d’altres productes perquè realitzi una comparació i així optar després de tenir una correcta informació.

El Suprem, després d’aquesta sentència, va imposar a les tres entitats afectades suprimir dels seus contractes les clàusules inspeccionades “en la estructura i causa en què s’utilitzen” i els va prohibir que en el futur s’utilitzessin tal com estaven contemplades en aquests contractes.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

20084517-hombre-de-negocios-3d-hombre-con-mucho-trabajo4950222-calculadora-y-el-coche-de-juguete-aisladas-sobre-fondo-blanco
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén