El Tribunal Suprem allarga el termini per perseguir l’administrador

Home / Mercantil / El Tribunal Suprem allarga el termini per perseguir l’administrador

El Tribunal Suprem allarga el termini per perseguir l’administrador

Hem comentat més d’un cop que ser administrador d’una societat és un risc i, també que si una societat no ha estat ben portada i deixa deutes hi ha camí per anar contra el seu administrador. Una nova sentència del Tribunal Suprem amplia, encara més, el termini per perseguir als administradors, protegint així i encara més als creditors.

La sentència del Tribunal Suprem té el seu origen en un cas enjudiciat als jutjats de mercantils de Barcelona i amb polèmica servida entre jutjat i Audiència Provincial. De fet, amb polèmica sobre quan prescriu el termini per exercitar l’acció contra els administradors. Fins ara, s’entenia que la seva responsabilitat s’extingia un cop passats quatre anys des del seu cessament en el càrrec.

Doncs, bé, l’Audiència Provincial de Barcelona va resoldre de forma diferent que el Jutjat Mercantil i el Tribunal Suprem ha confirmat aquesta línia jurisprudencial que posa en pràctica una modificació de la Llei Concursal que va entrar en vigor el 2012: la declaració del concurs de creditors interromp el termini de prescripció de l’acció contra els administradors, socis i auditors de la societat deutora. És més, el còmput del termini es reprèn, de nou, al moment de la conclusió del concurs.

Sens dubte això suposa un tractament encara més dur pels administradors i, en contraposició, el reforç dels drets i la protecció dels creditors. Després d’aquesta sentència queda clar que no només mentre el concurs de creditors estigui viu es poden depurar les responsabilitats dels administradors, sinó que un cop acabat aquest, també. I, com no, quan parlem de depuració de responsabilitat dels administradors, entre d’altres pronunciaments, en última instància parlem de la possibilitat que els creditors que no han cobrat de la societat deutora, puguin acabar cobrant i fent responsable a l’administrador i el seu patrimoni personal.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

autisme12897749-cottage-se-encuentra-en-los-paquetes-de-euros
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén