Els drets de la víctima d’accident de trànsit

Home / Civil / Els drets de la víctima d’accident de trànsit

Els drets de la víctima d’accident de trànsit

In Civil

Més enllà de les qüestions relatives a la indemnització, en esdevenir-se un accident de trànsit i ser-ne víctima són molts els dubtes que envaeixen els accidents. Convé tenir clares algunes qüestions tant per preparar millor una futura reclamació, com per no incorre en errors que puguin perjudicar-la.

  • És essencial guardar tots els documents referits a l’accident. Molt millor si es fa de forma sistemàtica i ordenada, però en tot cas, cal tenir un especial preocupació per guardar tots els informes mèdics i documents d’assistència mèdica, així com les despeses mèdiques, de transport o de qualsevol tipus que es vagin produint i que es puguin relacionar amb l’accident.
  • De totes les actuacions mèdiques a les que es sotmeti la persona accidentada, aquesta té dret a tenir-ne els corresponents informes per escrit.
  • En cas de necessitar rehabilitació, el pacient té dret a triar el centre on fer-la i, també, si li és necessari, l’empresa d’ambulància que l’hagi de traslladar. De les sessions de rehabilitació, també se’n pot demanar justificants d’assistència i un informe complet de l’estat inicial i evolució.
  • Si hi ha hagut intervenció dels cossos o forces de seguretat a l’accident, té dret a obtenir còpia de l’atestat que descriu l’accident, les dades dels implicats i les consideracions al respecte que efectua l’autoritat. Cal demanar-lo i assegurar-se que l’atestat reculli la veracitat dels fets (cal revisar dates, noms i tots els detalls perquè després no hi hagi confusions).
  • Sovint les companyies d’assegurances pròpies i contràries envien un metge a casa de la víctima per fer els seus càlculs indemnitzatoris. L’accidentat li pot negar l’entrada al domicili i no hi ha cap obligació de ser visitat per un metge de la companyia contrària que li insistirà en la idoneïtat de la visita, que agilitzarà el procés o que facilitarà la proposta indemnitzatòria. Aquesta reflexió pot ser certa o no; dependrà de cada cas. Però cal recordar que no deixa de ser un metge d’una de les parts. I, en tot cas, si s’accedeix a aquesta visita, en acabar la visita igualment és té dret a disposar d’un informe (les dades mèdiques són del pacient i no del metge, ni de l’asseguradora), així com, des del primer moment, es té dret a conèixer les dades del metge (nom i cognoms, la seva especialitat, el seu número de col·legiat i les dades de l’empresa a la que pertany o l’ha contractat).
  • El termini per interposar la denúncia al jutjat és de 6 mesos des de la data de l’accident. És bo no precipitar-se a l’hora d’interposar la reclamació i disposar de l’assessorament professional idoni per fer-la.
  • Si té contractada una assegurança (sigui la del vehicle del sinistre o, fins i tot, a vegades, la particular del domicili) probablement la pòlissa té inclosa una cobertura que s’anomena de “defensa jurídica”. Aquesta cobertura li permet disposar d’un capital que servirà per pagar l’advocat que desitgi (sigui dels de la companyia o no) perquè li porti la seva reclamació.
Recommended Posts

Leave a Comment


*

15508125-3d-pequenos-caracteres-humanos-x2-mirando-graficos-circulares-y-graficos-de-la-serie-la-gente-de-neg (1)10892151-desestructuracion-familiar-y-custodia-de-los-hijos-despues-de-un-amargo-divorcio-y-la-separacion-rep
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén