Emprendre amb suport i garanties

Home / Mercantil / Emprendre amb suport i garanties

Emprendre amb suport i garanties

El Consell de Ministres del passat 24 de maig va aprovar el projecte de Llei d’Emprenedors. Una proposta de text normatiu que, de moment, encara no és Llei vigent, sinó que començarà la seva tramitació parlamentària. Mentrestant, però, més enllà de les valoracions que puguin fer-se sobre el contingut de la futura Llei, els emprenedors segueixen comptant amb alguns recursos i ajuts que cal conèixer bé.

En aquest context, són diversos els organismes i institucions que procuren donar cobertura als diferents emprenedors tant des de les administracions municipals, com des de l’administració catalana i de l’Estat. Barcelona Activa, Acció10, Emprende 3, etc.

Conèixer tot l’entramat d’administracions i recursos disponibles no és fàcil i sovint, l’emprenedor ha d’assumir que ell és qui té la idea i només ell l’ha de portar a la pràctica. Si tot aquest món esdevé altament complex, té tres opcions: o bé, renunciar-hi; o bé  assumir que la falta de recursos no ha de ser un obstacle pel projecte: els projectes s’han de posar en marxa amb els recursos disponibles i, poc a poc, conforme vagi funcionant, serà més fàcil aconseguir convèncer nous inversors; o bé, i finalment, valorar si pot ser interessant encarregar aquesta feina a un extern que, malgrat això suposi un cost inicial i que en tot cas pot vincular-se al resultat obtingut, és una bona manera de ser pràctic i eficient.

En aquest context, tenir present que no tots els emprenedors són iguals i que els perfils són diversos, és també un aspecte clau per trobar les virtuts, defectes i la previsió necessària per no cometre els errors habituals. Definir bé el tipus de negoci, l’estructura del negoci i la seva forma jurídica necessària, així com els pactes entre socis i inversors esdevé fonamental per fixar unes regles de joc que han d’assegurar tant l’èxit i el creixement, com les regles de joc clares d’aquesta difícil aposta.

Diversos fronts que, sense oblidar que dels errors se n’aprèn, poden ser conduits amb més eficàcia a través d’un assessorament global, independent i objectiu que doni cobertura i acompanyament al procés.

Thomas Edison tenia raó en allò que els 1000 intents en els que no va aconseguir fer una bombeta, no eren 1000 fracassos, sinó 1000 maneres de com no s’havia de fer. Però, en el món dels emprenedors, la idea de negoci sí que podria respondre a aquestes 1000 idees no vàlides; però en la seguretat jurídica, l’estratègia i la planificació de negoci, afortunadament, disposem dels mitjans per, conservant la possibilitat d’error i assumint-lo com una experiència més que ens farà més forts, minimitzar-lo al màxim.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

familia feinahabitatge
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén