Final dels lloguers de renda antiga als locals comercials

Home / Civil / Final dels lloguers de renda antiga als locals comercials

Final dels lloguers de renda antiga als locals comercials

In Civil

S’acosta el final dels 20 anys que a la moratòria de la Llei d’Arrendaments Urbans de 1994 es van fixar com a termini per normalitzar els preus dels contractes de lloguer de locals comercials. El 31 de desembre del 2014 molts titulars de locals comercials (especialment petites botigues o pimes) es veuran obligats a pagar més per continuar al seu local o, en el pitjor dels casos, baixar la persiana.

Fa temps que s’adverteix d’aquesta situació que, ara, a més, arribarà en un dels pitjors moments econòmics. Davant d’aquesta adversitat s’obre un nou marc de negociacions, acords o rescissions de contracte que no pot ser aliè ni a arrendadors, ni a arrendataris.

Es calcula que el 35,3% dels comerços de Barcelona estan afectats per la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans i, en conseqüència, si no el negocien abans, el gener del 2015 es poden trobar perdent el seu local i contracte. En aquest context, són interessants les dades de l’escola de negocis d’Esade que fixen en el 47,5% els comerciants disposats a renegociar el seu lloguer, un 5,5% els que estarien disposats a canviar de local, un 3,8% els que han decidit que tancaran el seu negoci i un alarmant 43% que encara no han decidit què fer.

Afrontar aquesta negociació amb temps tant per la pròpia negociació, com per conèixer bé les alternatives d’una i altra part vinculades pel mateix contracte de lloguer, esdevé d’especial transcendència en l’expiració d’una moratòria legislativa que, per la naturalesa dels locals comercials, afecta directa i inexcusablement tant a la previsió de costos en el cas dels arrendataris, com a la previsió d’ingressos en el cas dels arrendadors.

Malgrat el termini de 20 anys per normalitzar el preu dels contractes, la situació a la pràctica ha estat la d’absolut manteniment de les condicions pactades i la encara evident diferència entre preus de mercat i els preus pactats en el seu dia.

A un any que indefugiblement expiri aquest termini, no hi haurà més remei que afrontar la situació, preparar una bona negociació i prendre les decisions que corresponguin procurant disposar en tot moment de tots els elements i els indicadors essencials en la matèria.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

iprhmatins mecenatge
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén