La diferència entre hereu i legatari

Home / Civil / La diferència entre hereu i legatari

La diferència entre hereu i legatari

Les institucions hereditàries són moltes i diverses. I,cada una d’elles, amb les seves particularitats, però, de ben segur, les més utilitzades són les d’hereu i legatari que, malgrat rebre béns de la persona difunta, no els reben ni de la mateixa manera, ni en la mateixa condició. Convé apreciar-ne la diferència per, alhora de fer testament o d’haver de rebre una herència, saber què pot suposar una o altra condició.

L’hereu és la persona que substitueix a la persona que ha mort. Ho fa d’una manera general i, per tant, assumint tant els drets, com les obligacions. Unes obligacions que no s’extingiran amb la mort del difunt, igual que no s’extingeixen els seus drets. Simplement, es traspassen.

Els hereus poder ser-ho per successió testada (el difunt ha fet testament, els ha instituït com a tals, etc.) o per successió intestada (a la mort d’una persona que no ha fet testament s’apliquen les regles genèriques del Codi i, per tant, també acabem determinant qui és l’hereu sobre el que es precipita l’herència).

No cal dir que els drets i l’actiu que es precipiten sobre l’hereu sempre són benvinguts i acceptats, però, pel que fa a les obligacions, l’hereu ha de conèixer que sinó exerceix les facultats que té per repudiar l’herència, acceptar-la a benefici d’inventari, etc. passaran a ell i, fins i tot, n’haurà de respondre amb el seu propi patrimoni.

Per la seva banda, la institució del legatari només pot donar-se per la via de la successió testada. El difunt en el seu testament determina un o diversos llegats concrets a favor d’una o diverses persones. El legatari adquireix els béns particularment designats que el testador ha decidit i ho fa, a més, sense assumir el passiu de l’herència. Les úniques obligacions que haurà d’assumir són aquelles que, amb caràcter especial, li hagi imposat el testador.

Amb tot, val la pena fer una última i especial menció a la manera d’accedir als béns de l’herència. Per part de l’hereu, en puritat, haurà de fer els tràmits formals d’acceptació de l’herència i, si n’hi ha més d’un, ho hauran de fer conjuntament. En canvi, en el cas del legatari, caldrà estar a les disposicions testamentàries i analitzar si ha d’esperar a que l’hereu accepti l’herència i entregui els llegats o si, en canvi, si s’ha produït una bona previsió a l’hora de fer el testament per part del testador, se’l faculta expressament perquè, amb independència del que faci l’hereu (o els hereus), pugui adjudicar-se pel seu compte i directament els béns llegats al seu favor sense la concurrència a l’hora de fer els tràmits de l’hereu o hereus, si n’hi ha més d’un.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

7221645-caracteres-3d-aislados-en-la-serie-de-fondo-blanco5874
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén