LA INDEMNITZACIÓ DIÀRIA ALS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Home / Civil / LA INDEMNITZACIÓ DIÀRIA ALS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

LA INDEMNITZACIÓ DIÀRIA ALS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Són múltiples els factors que conflueixen a l’hora de determinar una indemnització en matèria d’accident de trànsit. Des de l’aparició del barem d’accidents de trànsit, però, hi ha un element que s’ha anat objectivitzant: el relatiu a percebre un import diari com a indemnització. Un import que es percep per cada dia des de la data de l’accident, fins a la data de la finalització del procés de curació; o, en el seu cas, fins que siguin determinables amb exactitud les seqüeles un cop estabilitzada la lesió.

Les lesions temporals i les indemnitzacions diàries queden de la següent manera agafant com a exemple aquest any 2017:

  • Dia de perjudici bàsic (els antics dies no impeditius): 30,08 €
  • Dia de perjudici particular moderat (els antics dies impeditius): 52,13 €
  • Dia de perjudici particular greu (els antics dies hospitalaris): 75,18 €
  • Dia de perjudici particular molt greu (no existien anteriorment): 100,25 €

A què correspon cada un d’aquests conceptes de perjudici bàsic, moderat, greu o molt greu? El perjudici personal bàsic són els dies en que es rep tractament mèdic (rehabilitació, per exemple), però que no impedeixen treballar.

Els dies de perjudici personal moderat, per la seva banda, compensen la pèrdua temporal de poder realitzar les activitats rellevants de la vida diària; i, entre aquestes, el poder anar treballar, per exemple. D’aquí que aquests dies corresponguin, també, amb els dies de baixa laboral.

Finalment, pel que fa als dies de perjudici particular greu o molt greu, la diferenciació rau que, més enllà de la mera hospitalització que es protegia abans, ara es contempla si es perden la totalitat o gairebé la totalitat de les activitats essencials de la vida ordinària. Així, per exemple, l’ingrés a una unitat de cures intensives és un perjudici molt greu, diferent a la mera estància hospitalària que seria un perjudici personal greu.

En base aquests paràmetres, doncs, s’articula una part important i bàsica de la indemnització que per danys i perjudicis correspon en cas de ser víctima d’un accident de trànsit. No obstant, aquests no són els únics. Conflueixen aquí altres conceptes, factors i paràmetres que cal tenir en compte per acabar determinant amb exactitud l’import de la reclamació total a la que es té dret.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

136. jubilacio
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén