La jurisprudència favorable a la supressió de l’IRPH

Home / Civil / La jurisprudència favorable a la supressió de l’IRPH

La jurisprudència favorable a la supressió de l’IRPH

Des que va esdevenir-se l’obligació d’eliminar l’IRPH com a índex de referència de les hipoteques, diverses solucions es van oferir als particulars per tal de modificar la seva hipoteca i acabar canviant l’índex per un de transparent i clar com, per exemple, l’EURIBOR. En la major part dels casos, o la mateixa escriptura de la hipoteca preveia que es canviaria l’indicador per l’EURIBOR més un determinat diferencial o, directament, aquest va ser el resultat de la negociació amb l’entitat bancària quan tocava fer el canvi.

Però malgrat tot, cal remuntar-se a l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 de octubre per evidenciar que s’eliminava l’IRPH per considerar-lo un índex de referència poc transparent i sense garanties pels particulars. I no només es van produir irregularitats alhora d’oferir als clients aquest índex en la constitució de préstecs hipotecaris, sinó que també se’n produeixen en la gestió de canvi que s’ha fet. Són diversos els casos de no respectar l’índex substitutiu que apareixia a l’escriptura quan era aquest el més beneficiós pel client, convertir un préstec hipotecari de tipus variable a un préstec de tipus fix o, fins i tot, mantenir l’últim IRPH que tingués la hipoteca enlloc d’aplicar l’índex substitutiu per ser, en gran mesura, més beneficiós pel consumidor.

La diferència entre l’IRPH i l’Euribor no és menor. En una hipoteca de 150.000 € a 25 anys, amb un diferencial del 0,50%, actualment pot suposar una diferència de 1.650 € anuals.

Aquests tipus de préstecs es van comercialitzar en el seu moment explicant als clients que es tractava d’un tipus d’interès més estable que l’Euribor, però ha resultat acreditada la capacitat de manipulació de l’índex que tenien caixes i bancs. I en aquest context són ja moltes les sentències que anul·len l’IRPH de les hipoteques per considerar-lo abusiu per la falta de transparència que hi va haver per part de les entitats en no oferir tipus més beneficiosos com l’Euribor o per ser contrari a la bona fe contractual causant un desequilibri entre drets i obligacions de les dues parts implicades.

En cas de tenir un índex IRPH a la hipoteca els afectats tenen oberta una via per demanar judicialment la nul·litat de la clàusula que inclou aquest índex. Una via amb una línia de sentències favorables a la reclamació que comença a ser molt consistent i que, fins i tot, preveu que es reintegrin les quantitats abonades de més des de la constitució del préstec.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

divorci notarialVw
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén