Les clàusules sòl: aproximació i estat de la situació

Home / Civil / Les clàusules sòl: aproximació i estat de la situació

Les clàusules sòl: aproximació i estat de la situació

In Civil

Una primera aproximació al tema de les clàusules sòl en els crèdits hipotecaris és abordar què són exactament. La seva aparició passa com a part de les complexes clàusules dels crèdits hipotecaris amb un tipus d’interès variable, normalment l’EURIBOR.  Però, tot i que la hipoteca és a interès variable i no fix, es determina un tipus d’interès mínim que, a la pràctica, suposa que el client no podrà beneficiar-se de les baixades del tipus d’interès que estiguin per sota d’aquest mínim.

En els últims anys, és sabuda i notòria la variació que s’ha produït tant dels preus dels habitatges, com els crèdits hipotecaris. Tanmateix, es calcula que prop de 4 milions de persones estan afectades per préstecs d’interès variable que contenen clàusules sòl ja que més del 90% de les hipoteques que es concedeixen són de tipus d’interès variable i no fix.

La clàusula, per si, no és il·lícita. Ho és si no ha estat explicada clara i detalladament. Això és el que es desprèn de les primeres resolucions essencials en la matèria com ho són les del Tribunal Suprem: concretament, les de 05/09/13 amb la sentència 241/2013 i 03/06/13 i 06/11/13, també en relació al recurs 485/2012.  Resolucions, però, que no són aïllades ja que altres Jutjats i Audiències de tot l’Estat ja estaven resolent sobre la matèria (i a títol il·lustratiu, la sentència de 05/10/2013 del Jutjat de Primera Instància número 4 d’Ourense, la interlocutòria de 04/10/13 de l’Audiència Provincial de Burgos o la sentència de 15/5/13 del Jutjat Mercantil número 2 de Múrcia).

En aquest context, apareix també la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social ha aportat algunes notes i qüestions més del tema. I,sense desmerèixer bona part del seu contingut, té especial interès l’aparició de l’anomenat codi de bones pràctiques.

A tot això, les posicions ara mateix són bastant clares. No es dubte de que si s’ha produït una falta de transparència, una incorrecta comercialització o manca d’informació al consumidor, la clàusula sòl es nul·la. Aquestes qüestions no són menors i requereixen d’un gran esforç de prova i enfocament jurídic del litigi que, en alguns casos, va fallar en l’enfocament o la prova ha suposat que, malgrat tot, la clàusula sòl hagi considerat  vàlida ( a títol d’exemple, els casos de la sentència de 15/11/2013 del Jutjat Mercantil número 4. De Huelva o la sentència de 29/11/2013 de l’Audiència Provincial de Pontevedra).

Però, si en canvi, ens trobem en l’escenari que la clàusula sòl s’ha declarat nul·la per aquests motius, el segon debat es produeix en l’àmbit de si la declaració de nul·litat ha de comportar també la restitució de les quantitats cobrades de més o no.

Les sentències actuals es aquest àmbit discorren entre el front d’aquelles que, d’una banda, només condemnen a la retirada de la clàusula sòl (a títol d’exemple, sentència de 24/2/2014) de l’Audiència Provincial de Cáceres o sentència de 10/2/2014 de l’Audiència Provincial de Biscaia) o aquelles que, d’altra banda, no només condemnen a retirar la clàusula sòl, sinó que també atorguen al consumidor el dret a que li siguin retornades les quantitats que va abonar de més (a títol d’exemple, les sentències de 17/02/14 del Jutjat de Primera Instància número 8 de Barcelona i 27/2/14 del Jutjat Mercantil número 3 de Madrid).

Com sempre, el tema seguirà evolucionant i caldrà estar alerta dels nous pronunciaments judicials; tant de les instàncies superiors que puguin fixar doctrina jurisprudencial, com, no menys importants i en els quals s’ha resolt autentiques controvèrsies jurídiques, els dels Jutjats i Audiència Provincials de tot l’Estat. I, a la vegada, també caldrà analitzar cada cas, avaluar econòmicament per conèixer l’abast del perjudici que la clàusula sòl ha suposat i, en funció d’això, decidir el camí més òptim per assegurar la correcta defensa dels interessos i les prioritats de cada client.

Article publicat a la web jurídica Lawyerpress el 30 de juny del 2014: http://www.lawyerpress.com/news/2014_06/3006_14_003.html

Recommended Posts

Leave a Comment


*

acomiadamentlegitima
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén