LLEI DE DEPENDÈNCIA: QUAN LA PERSONA DEPENDENT MOR SENSE HAVER REBUT LA SEVA AJUDA.

Home / Laboral / LLEI DE DEPENDÈNCIA: QUAN LA PERSONA DEPENDENT MOR SENSE HAVER REBUT LA SEVA AJUDA.

LLEI DE DEPENDÈNCIA: QUAN LA PERSONA DEPENDENT MOR SENSE HAVER REBUT LA SEVA AJUDA.

Per a poder accedir als serveis o prestacions vinculades a serveis que preveu la Llei de Dependència, es necessari, en primer lloc, presentar la sol·licitud. Un cop fet aquest tràmit arriba la valoració del grau de dependència que es fonamenta en els informes mèdics i de l’entorn habitual. Fins aquí el que tenim es un reconeixement de grau, i ara tocarà esperar a la realització del Programa Individual d’Atenció (PIA), que no és altra cosa que el programa que determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes. És quan rep el PIA quan la persona dependent és coneixedora de quins serveis o prestacions li son reconegudes.

La realitat és que sovint l’elaboració del PIA s’eternitza, no arriba i la persona dependent mort. En aquesta situació han estat molts familiars de dependents morts sense haver percebut cap ajuda, que han decidit reclamar els imports a l’administració, imports que el difunt no va arribar mai a percebre, tot i tenir la resolució del grau de dependència.

Hi ha hagut disparitat de sentències dictades pels diferents Tribunals Superiors de Justícia. Com que la quantitat a percebre no queda fixada fins que s’elabora el PIA, són molts els tribunals que consideren que si el difunt va morir abans de l’elaboració del PIA, no va arribar mai a quedar fixada la quantitat i per tant, no és possible reclamar-la per part dels hereus. Per contra aquests mateixos tribunals fallen a favor dels hereus del difunt, quan havent estat resolt el PIA, el dependent no va arribar mai a percebre les quantitats.

Tot i així, hi ha algun tribunal que donant la volta al tema, acaba resolent que “ estem davant un supòsit en el que s’ha produït una més que evident irregularitat i/o anomalia en el funcionament de l’Administració conforme al que constitueix una exigència de mínims en un estat social de dret, en un tema d’enorme sensibilitat social , i és que una persona a qui va ser reconeguda, en aplicació de la llei, la situació de Gran Dependència, va morir sense que hagués vist com es feien efectius els drets derivats d’aquell reconeixement que es va quedar en un pla merament formal”. En aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries, argumenta que compartir la tesis de que si no hi ha PIA no hi ha dret a reclamar, seria igual a pervertir el sistema doncs l’Administració en tindria prou amb deixar passar el temps sense elaborar el PIA per tal de en cas de defunció els hereus no poguessin reclamar.

Per tant, les resolucions que donen els Tribunals a aquesta controvèrsia són dispars, no hi ha unificació, i per això es recomanable arribada dita situació, valorar cas per cas amb un professional del sector.

 

Article publicat al Social.cat el 2 de febrer del 2017:

http://www.social.cat/opinio/6494/llei-de-dependencia-quan-la-persona-dependent-mor-sense-haver-rebut-la-seva-ajuda

 

Recommended Posts

Leave a Comment


*

gastos-hipotecarios123
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén