Pensió de viduïtat a dones separades i víctimes de violència de gènere

Home / Laboral / Pensió de viduïtat a dones separades i víctimes de violència de gènere

Pensió de viduïtat a dones separades i víctimes de violència de gènere

Per a poder accedir a la pensió de viudetat en el cas de estar separat o divorciat es requereix que el cònjuge supervivent sigui creditor de pensió compensatòria que quedi extingida per la mort del causant de la prestació.

Tot i així, tenen dret a la pensió de viudetat les dones que,  tot i no ser creditores de pensió compensatòria, puguin acreditar que eren víctimes de violència de gènere en el moment de la separació judicial o del divorci.

L’acreditació de víctima de violència de gènere es pot fer, segons el Tribunal Suprem, mitjançant sentència ferma, arxiu de la causa per extinció de la responsabilitat penal per mort del agressor , o en defecte de l’anterior, per ordre d’allunyament dictada contra el marit difunt.

Fins i tot, el Tribunal Suprem ha considerat indici suficient de maltractament i per tant ha considerat víctima de violència de gènere, el cas d’una dona que va denunciar al seu marit per maltractament, tres anys abans de separar-se, i va ser absolt perquè ella va retirar l’acusació. El Tribunal Suprem, en aquesta sentencia valora el fet que la dona, tot i haver retirat l’acusació, amb posterioritat i un cop ja separats judicialment, la dona va tornar a denunciar al seu ex-marit que va ser condemnat per amenaces en una sentència en que ella no va ser considerada com a víctima sinó un fill dels dos.

El Tribunal Suprem en aquest cas considera que tot plegat, constitueix un important indici per acabar considerant que la dona si que era víctima de violència de gènere al temps de la seva separació judicial, i per això acaba decidint que és tributaria de pensió de viudetat.

En aquest sentit, és important tenir en compte que si no es disposa de sentència que acrediti ser víctima de violència de gènere, qualsevol altre mitja de prova que en dret s’admeti pot ser vàlid, i per això cal avaluar cada cas en concret.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

rendimentacomiadament 2
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén