Presumpció d’innocència

Home / Penal / Presumpció d’innocència

Presumpció d’innocència

El passat 11 de març sortia publicada al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva del Parlament Europeu i el Consell per la que es reforcen determinats aspectes de la presumpció d’innocència als processos penals. L’objecte de la directiva és millorar el dret a un judici just, reforçant en el marc dels diferents convenis internacionals i cartes de drets, la confiança mútua entre les autoritats judicials dels Estats membres.

Hi ha dos principis claus de la Directiva europea: els Estats hauran de garantir el dret a quedar en silenci i el dret  a no declarar contra un mateix. Sembla poca cosa, però connex a aquest dret se’n deriven moltes accions que hauran de ser transposades als ordenaments jurídics interns dels diferents Estats membres. I, a títol d’exemple, els funcionaris i les autoritats hauran d’abstenir-se de fer servir termes que pressuposin la culpabilitat o, per exemple, també, l’hauran de presentar en públic o davant de l’òrgan judicial corresponent sense coacció física com manilles o urnes de vidre.

En aquesta mateixa línia, entre d’altres continguts, la Directiva també posa èmfasi en que la càrrega de la prova correspon a l’acusació, sens perjudici és clar del dret a defensa i a la proposició de proves de descàrrec. Però, en última instància, està assegurant beneficiar l’acusat cas de dubtes fonamentats en l’acusació.

La vulneració de la presumpció d’innocència es configura com el nucli dur de la immensa majoria dels recursos interposats contra les condemnes en processos penals. Els Estats membres de la Unió disposen ara que ja s’ha publicat la Directiva al DOUE de dos anys per implementar i assegurar el compliment de les disposicions legals de la Directiva a les seves pròpies normes legals, reglamentàries i administratives.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

jubilacio 2016prevericacio
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén