Reclamar una indemnització per un accident a la via pública

Home / Administratiu / Reclamar una indemnització per un accident a la via pública

Reclamar una indemnització per un accident a la via pública

Es pot reclamar una indemnització quan es pateix algun dany a conseqüència d’un accident a la via pública, sempre i quan aquest dany hagi estat causat per un mal estat de la via, ja sigui als carrers, places i, de manera general, a tot el mobiliari urbà.

Malauradament són habituals les reclamacions per accidents a la via pública, ja que l’estat de la via és difícil que estigui sempre en perfectes condicions i per tant es produeixen freqüents caigudes i incidents pels vianants. En qualsevol cas, és habitual que els aquests perjudicats no exercitin el seu dret de reclamar la indemnització a l’administració que correspongui, generalment per desconeixement.

Aquest dret a reclamar a l’administració responsable la indemnització corresponent, es genera per qualsevol incident a la via pública que estigui causat per una falta de manteniment i que conseqüentment comporti la producció de danys. S’ha de tenir present que totes les administracions tenen concertades pòlisses de responsabilitat civil que cobreixen i es fan càrrec del pagaments dels imports de les indemnitzacions que corresponguin.

L’acció s’inicia davant la pròpia administració responsable, mitjançant la presentació d’una reclamació amb prova dels danys soferts (informes mèdics, comunicats mèdics, atestat dels fets, etc.) i el cost que s’estima adequat d’indemnització, en un termini màxim d’un any des de l’ocurrència de l’accident.

L’administració avalua aquesta sol•licitud, que el més habitual és que la traslladi directament a la seva companyia asseguradora, i emet una resolució administrativa que pot reconèixer o no el dret a percebre la indemnització que es reclama.

Per tant, la reclamació pot ser estimada per l’administració o, per contra, pot ser desestimada, fet que obre la via judicial davant la jurisdicció contenciosa administrativa on es tramitarà un procediment judicial que finalitzarà amb una sentència que si és estimatòria, es fixarà la responsabilitat de l’administració i l’import amb el que el perjudicat ha de ser indemnitzat.

En qualsevol cas, aquest tipus de reclamacions també repercuteixen a nivell general, és a dir, a la resta de vianants, ja que la pràctica habitual de l’administració enfront aquest tipus de reclamacions és que es precedeixi ràpidament a la reparació dels elements malmesos que han estat causa del dany sofert.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

14664958-3d-people-human-character--love-concept-3d-render-illustration12997390-3d-kleine-menschliche-figuren-x2-machen-einen-deal-business-people-serie
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén