La reforma de les pensions

Home / Laboral / La reforma de les pensions

La reforma de les pensions

La reforma del sistema de pensions (Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social), que eleva l’edat de jubilació des dels 65 als 67 anys en els propers 15 anys, fins el 2027, va entrar en vigor el passat dia 1 de gener de 2013. Aquest increment d’edat es farà a raó d’un mes per any durant els sis primers anys i de dos mesos per any durant els nou últims.

Per tant, qui es vulgui jubilar durant l’any 2013 ja haurà de tenir complerts els 65 anys i 1 mes d’edat, i 65 anys i 2 mesos haurà de tenir qui pretengui fer-ho durant l’any 2014.

Aquesta llei va ser aprovada l’agost de 2011, entrant en vigor algunes de les seves disposicions aquell mateix mes i altres al gener de 2012 si bé la posada en marxa de la major part de la reforma, com ha estat la pujada de l’edat de jubilació, ha entrat en vigor l’ 1 de gener del present.

Per altra banda, la reforma amplia de 15 a 25 anys el període de càlcul de les pensions. Aquest període també te una aplicació progressiva en el sentit de que no serà fins l’any 2022 en que s’agafaran els 25 anys per a fer el càlcul.

Però, hi ha excepcions. Les persones que amb 65 anys tinguin més de 38,5 anys cotitzats o els hagin de tenir abans de complir els 67 anys, podran jubilar-se amb tota la pensió complerta. En aquest cas, el pas dels 35 anys als 38,5 anys per accedir a la pensió màxima es realitzarà a raó de sis mesos cada dos anys.

Degut a la complexitat del nou sistema de càlcul i a les varies formules aplicables en funció de l’edat, els anys cotitzats i la data de jubilació, aconsellem contactar amb un professional per tal de realitzar un estudi personalitzat del seu cas.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

diners-europensions
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén