Reintegració del dret a vot a les persones amb discapacitat

Home / Civil / Reintegració del dret a vot a les persones amb discapacitat

Reintegració del dret a vot a les persones amb discapacitat

En articles anteriors havíem explicat la via per recuperar el dret a vot d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i que una sentència judicial d’incapacitació i/o modificació de la capacitat els havia restringit el dret a votar. En última instància, es tractava d’iniciar procediments judicials de modificació de la sentència en atenció tant a les recomanacions del Comitè sobre els drets de la persones amb discapacitat de Nacions Unides, com del canvi que, a favor de l’autonomia personal, anava inspirant progressivament les noves normes i sentències en aquesta matèria.

La legislació està a pocs dies de canviar definitivament i un gran canvi permetrà a les persones amb discapacitat no perdre el seu dret a vot. Fins i tot, també, permetrà que recuperin el dret a vot aquelles persones que ja tenen sentència que els ha privat d’aquest dret.

El Congrés dels Diputats ha aprovat una modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG) eliminant aquella part de la Llei que restringia el dret a vot a les persones declarades incapaces per sentència judicial ferma. S’elimina aquesta previsió a la Llei i, per tant, les sentències de modificació de la capacitat ja no s’hauran de manifestar sobre aquesta qüestió. Però, a més, també, la Llei aprova que, per adaptar la Llei Orgànica del Règim Electoral a les previsions de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, queden sense efectes les limitacions que en resolucions judicials anteriors s’hagin fixat sobre el dret a vot. És a dir, a aquelles persones que se’ls hagués limitat o anul·lat el seu dret a vot, per Llei, se’ls hi reintegra de nou i plenament.

Aquesta modificació de la Llei ja ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats per unanimitat. El text de la modificació de la Llei passarà ara al Senat. I, atenent a la unanimitat al Congrés dels Diputats i a l’acord de tramitar al Senat aquesta qüestió per la via d’urgència, tot fa pensar que la publicació al BOE serà ràpida, procurant, així, que la modificació entri en vigor el més aviat possible.

Nota (10/12/18): aquesta modificació de la Llei ja ha estat aprovada també pel Senat i ha entrat plenament en vigor. El dia 6 de desembre del 2018 va sortir publicada al Butlletí Oficial de l’Estat la modificació de la Llei (BOE número 294, Llei Orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat).

Recommended Posts

Leave a Comment


*

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén