Signar un contracte amb… El comercial? L’apoderat? L’administrador?

Home / Civil / Signar un contracte amb… El comercial? L’apoderat? L’administrador?

Signar un contracte amb… El comercial? L’apoderat? L’administrador?

En la signatura d’un contracte de qualsevol tipus esdevé tant important el contingut del contracte, com saber amb qui realment l’estem signant. Pot un comercial obligar a l’empresa a pagar determinats diners o subministrar un determinat producte? Cal que sigui un apoderat? Ho ha de signar forçosament l’administrador de la societat?

Contractes pel que es determina una prestació de serveis en regim d’autònom o professional independent amb una determinada empresa; contractes de reconeixement de deute; contractes de compromís de subministrament de determinades mercaderies, productes o serveis; etc. En tots ells, massa sovint s’ha esdevingut l’obsessió pel text i les clàusules que s’hi consignen i, en canvi, s’ha deixat de prestar atenció a qui signava el contracte. Un element que, si no signem amb la persona correcte, fins i tot ens pot acabar suposant la nul·litat del contracte.

En aquest sentit, no és menyspreable prestar atenció a les clàusules, el contingut i les obligacions recíproques o unilaterals que es deriven d’un contracte. Tampoc la inclusió al mateix de totes aquelles clàusules i pactes que en faciliten la interpretació o la resolució ràpida i clara en cas de conflicte. Però tot això no serveix de res si no identifiquem bé les parts i en quina condició, capacitat i/o representació actuen.

De més a menys, en el cas de les societats l’administrador, com a regla general, és la persona facultada per a tot tipus d’actuacions. El seu càrrec s’inscriu al Registre Mercantil i la publicitat que ens ofereix aquest Registre ens permet tenir la certesa que qui signa està representant a tots els efectes i amb certesa a la societat.

La figura dels apoderats, que també s’inscriuen al Registre Mercantil, també pot donar-nos aquesta seguretat de representació i capacitat, però cal aquí filar més prim. L’apoderat pot disposar d’un poder general, però també d’un poder limitat a un acte específic (per exemple, vendre un immoble) o a un determinat camp d’actuació (per exemple, operar amb bancs, comprar mercaderies o representar la societat davant l’Agencia Tributaria). Si el contracte el signa un apoderat cal verificar quines són les facultats que té atribuïdes.

Les autèntiques decepcions s’esdevenen sovint quan el client té un contracte, ha prestat tota l’atenció en les clàusules que s’hi contenien, però, en el moment que l’altra part no respon i s’assessora, s’adona que l’altra part ni tenia, ni té facultats de signatura i obligació en nom de la mercantil que suposadament representava.

Això no vol dir que estigui tot perdut. Caldrà veure cada cas i analitzar què ha passat. Però, en tot cas, la verificació dels poders i les facultats dels signats en un contracte esdevé, a dia d’avui, no només les primeres línies de l’encapçalament del contracte, sinó també el primer front a analitzar i assegurar-ne la legalitat i veracitat del contingut.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

calculadora-16495128llei general discapacitats
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén