Swaps i preferents

Home / Civil / Swaps i preferents

Swaps i preferents

In Civil

Dues sentències han estat notícia aquest estiu en matèria de participacions preferents: la sentència d’un jutjat de Pontevedra que declara nul•la per enganyosa la venda de participacions preferents a un client i la sentència d’un jutjat de Girona que ha declarat nul un contracte de compra d’aquest producte financer d’alt risc.

Es reprodueix amb les participacions preferents (i de manera encara més greu) el mateix que va passar amb els contractes de swaps o també dits de permuta financera: en els últims anys les entitats bancàries han venut, infringint la normativa d’aplicació, productes d’alt risc financer a petits consumidors.

L’esquema és el mateix. En primer lloc, un particular i/o consumidor amb una hipoteca (en el cas dels swaps) o un dipòsit a termini (en el cas de les preferents). En segon lloc, una relació de confiança entre client i director o empleat de la sucursal bancària. En tercer lloc, el suggeriment per part de l’entitat del producte a contractar (‘tranquil, que es una assegurança per si et puja la hipoteca’ o ‘tranquil, es un dipòsit a termini especial, però es segur i et donarà més rendibilitat que un termini normal i corrent’). I, finalment, en quart lloc, un consumidor refiat que, amb el temps, ha vist com amb els swaps ha pagat quotes extraordinàries d’hipoteca a conseqüència de la variació de l’Euríbor (el mecanisme ha funcionat al revés) o com amb les
participacions preferents els seus estalvis s’han vist reduïts, a vegades, fins a un 80% menys.

Les sentències que han estat notícia aquest mes d’agost, s’uneixen a una línia jurisprudencial que està condemnant les entitats financeres per no haver informat correctament al client dels riscos reals i tipus de producte que contractava. En definitiva, la penalització a l’entitat bancària en la forma de declarar nuls els contractes i que el client pugui recuperar els diners perduts per aquell ‘signi aquí i ja està’ quan, en realitat, la normativa de referència i el tipus de producte que s’estava venent era un producte d’alt risc que requeria de tota una activitat d’assessorament previ, precontractació fins i tot amb simulacions de què podia passar i, sobretot, una contractació formal més enllà d’un “signi aquí”. A tot això, ara s’hi suma la reforma del mercat financer que ha aprovat el Reial Decret-Llei 24/2012, de 31 d’agost.

La millor part d’aquesta reforma (més enllà de les implicacions en relació al rescat financer), és que tots aquests productes d’alt risc ara estaran registrats, seran públics i s’imposen una sèrie de limitacions (per exemple, la de no poder-los contractar per menys de 100.000 euros) que haurien de fer possible que productes com les participacions preferents no s’ofereixin a petits particulars.

La pitjor part és la regulació de les participacions preferents i el deute subordinat que es van contractar en el seu moment. En aquest sentit, en el cas de les entitats intervingudes, el preu de recompra d’aquests productes haurà de ser el preu de mercat (molt inferior a l’import de les inversions que es van fer). S’imposa, doncs, el plantejament de la Unió Europea: els accionistes, titulars de deute subordinat, preferents, etc. han d’assumir el sanejament de l’entitat i, si hi ha irregularitats, caldrà demostrar-les al jutjat.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

1. ascensorstyuif
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén