Termini per anul·lar la compra d’accions de Bankia

Cada dia es van succeint diverses sentències contra Bankia per la venda de participacions preferents, deute subordinat o, l’última de les qüestions amb èxit, la compra d’accions. Pel que fa a participacions preferents i el deute subordinat es comença a consolidar una línia de sentències a favor de reconèixer l’engany massiu que es va produir i retornar els diners a les persones afectades. I en aquesta línia, també, un nou front s’obre ara en relació a la compra d’accions, però amb les que, a diferència dels casos anteriors (on s’apel·lava al perfil conservador del client, la voluntat d’invertir un termini a interès fix i no un producte de risc, l’engany que s’havia produït en el producte, etc.), és públic i notori que les accions en borsa, per si soles, són un producte de risc i subjecte a les fluctuacions del mercat.

La falsedat que es va conèixer ara del contingut del fulletó informatiu que es va fer servir per a la venda d’accions va obrir un termini de reclamació de 3 anys des de la sortida a borsa que, sense entrar en si el producte era de risc o no, el perfil de l’inversor, etc., donava via oberta a reclamar amb garanties d’èxit fins abans d’aquest estiu 2015.

És evident que  la via més fàcil per reclamar està esgotada, però, com apuntàvem al principi, dia a dia s’esdevenen noves sentències que obren noves vies més enllà d’aquella acció inicial fonamentada en la falsedat del document informatiu.  Es van consolidant les primeres sentències que prescindeixen d’aquest fonament legal per, directament, assenyalar que el mateix tipus d’engany que es va produir amb les participacions preferents i el deute subordinat s’ha produït amb la compra d’accions. I, d’acord amb aquesta línia jurisprudencial, el termini per reclamar la nul·litat del contracte de compra d’accions no acabaria fins el 24 de maig del 2016; quatre anys després des que es va tenir coneixement de l’error.

De fet, i fins i tot, havent-se publicat l’informe del Banc d’Espanya el desembre del 2014 que certificava que Bankia sortia a borsa en base una informació comptable que no era la imatge fidel del banc, el termini de 4 anys podria aplicar-se des d’aquesta data de desembre del 2014 i, així, que finalitzés el termini a finals del 2018. Val a dir, però, que aquesta última és una línia jurisprudencial no només a consolidar, sinó que tot just s’ha plantejat de nou en algunes demandes i, per tant, en cas de tenir accions, havent perdut ja el termini de 3 anys per reclamar en base a la falsedat del fulletó informatiu, convé no deixar perdre tampoc l’acció de nul·litat que es pot exercir abans del 24 de maig del 2016 i sobre la que ja s’estan produint sentències a favor d’anul·lar el contracte i restituir els diners als clients.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

8220610-un-prestatario-3d-es-herido-en-un-por-ciento-de-la-tasa-de-inter-s-sobre-la-deuda-personal-o-de-la-ijurisdiccio
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén