Accions Bankia, sortida a borsa i possible nul·litat per engany

Home / Civil / Accions Bankia, sortida a borsa i possible nul·litat per engany

Accions Bankia, sortida a borsa i possible nul·litat per engany

Fins ara han estat diversos els plets que, amb èxit, han donat la raó als consumidors i petits inversors en relació a productes complexos com preferents, deute subordinat o swaps que les entitats bancàries van comercialitzar com a productes segurs quan, en realitat, es tractava de productes d’alt risc. Un nou front en aquest marc de la mala praxis bancària s’obre ara amb l’aparició dels informes que, per encàrrec de l’Audiència Nacional, dos pèrits independents del Banc d’Espanya conclouen que Bankia va sortir a borsa amb els comptes maquillats. De fet, l’Audiència Provincial de València ja s’ha pronunciat en un cas concret i dóna la raó als particulars a poder reclamar.

L’informe del Banc d’Espanya posa en entredit l’operació executada el 2011 i en la que Bankia va captar 3.000 milions d’euros. I,aquest informe que apareix a l’empara d’una instrucció penal a l’Audiència Nacional pel cas Bankia, no deixa de ser, en definitiva, una prova dotada d’una objectivitat i veracitat més que considerable.

S’obren diferents camins i possibilitats. En funció del perfil de cada cas que es pretengui reclamar caldrà valorar-ho, però, en síntesi les opcions són diverses:

  • Adherir-se a l’anomenat “Cas Bankia” a l’Audiència Nacional i participar de l’acció penal oberta contra l’entitat i els seus directius, per beneficiar-se dels pronunciaments civils que, derivats d’una sentència penal, puguin aparèixer.
  • Iniciar una reclamació patrimonial contra l’Estat pel mal funcionament dels organismes supervisors (Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat Valors, etc.) de la sortida a borsa a Bankia.
  • La demanda per la via civil contra Bankia, el seu consell d’Administració i, fins i tot, Deloitte com a auditora de la companyia per la manca de diligència en la gestió de l’entitat i la falta de veracitat de les auditories realitzades.
  • La demanda per la via civil potser més idònia pels consumidors i petits inversors a l’empara de l’acció de responsabilitat per falsedat del fulletó informatiu, el dol o l’acció de rescabalament per incompliment d’obligacions.

Amb tot, en aquesta línia de permetre el rescabalament i dret al retorn de les quantitats en el seu dia invertides s’ha pronunciat una recent sentència de l’Audiència Provincial de València. El principal argument de Bankia per aturar aquest tipus de plets era sol·licitar-ne la suspensió fins que existís resolució de l’Audiència Nacional i la instrucció penal que allà es tramita. L’Audiència Provincial de València confirma que, tota vegada que el que s’està plantejant és un vici en el consentiment en aquells que contractaven amb la informació donada per l’entitat, el que és evident és que la falsedat o no dels documents que pugui resultar del plet de l’Audiència Nacional, no treu que resulta més que notori que la imatge i solvència que es va projectar de l’entitat en el moment de sortir a borsa no era real; un extrem innegable a la vista dels fets ocorreguts amb posterioritat: la reformulació dels comptes de l’entitat amb el canvi de Consell d’Administració, el rescat bancari, etc.

S’obre, doncs, un camí menys tortuós i faraònic perquè petits accionistes i consumidors puguin recuperar els diners que en el seu dia, enduts per una publicitat enganyosa i informació no veraç, van invertir en unes accions de Bankia que, ara com ara, tenen un valor molt inferior al que tenien quan s’hi va invertir.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

58747049138-martillo-y-stethescope-sobre-fondo-blanco
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén