Obertura del crèdit a través de la col·laboració ACEDE – Institut Català de Finances

Home / Mercantil / Obertura del crèdit a través de la col·laboració ACEDE – Institut Català de Finances

Obertura del crèdit a través de la col·laboració ACEDE – Institut Català de Finances

Fa mesos que ha iniciat els treballs el grup d’assessors de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE). El grup de treball té com a responsable l’advocat titular d’aquest despatx, Genís Boadella, i, en els últims mesos s’han dut a terme diferents reunions de treball amb organismes i institucions; entre elles, i de les més recents, la feta amb l’Institut Català de Finances (ICF) que ha obert una nova via de col·laboració per a l’obtenció de crèdit per a les petites i mitjanes empreses.

El contacte directe amb l’Institut Català de Finances es fa a través de l’ACEDE, que actua com a entitat col·laboradora i, en aquest context, el grup d’assessors d’ACEDE disposarà d’accés personalitzat i directe als diferents productes de crèdit que al servei de les empreses posa aquest organisme de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, esdevé d’especial interès destacar la línia de finançament a les pimes que s’ha obert amb un import de 300 milions d’euros disponibles amb condicions més beneficioses o similars a les dels tradicionals ICOs.El principal objectiu de la línia de crèdit és estimular el creixement econòmic, la creació d’ocupació i finançar projectes promoguts per petites i mitjanes empreses amb seu i/o establiment a Catalunya.

Amb productes financers diversos adaptables tant a necessitats d’inversió, com a necessitats de diner fluctuant, a través d’aquesta nova vida de col·laboració es pot accedir a una cobertura financera per a empreses i emprenedors més enllà de la que ofereix les tradicionals entitats bancàries.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

FogasaPrestamo-sin-Aval
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén