Desaparegut el pagament directe de vuit dies d’indemnització per part del FOGASA

Home / Laboral / Desaparegut el pagament directe de vuit dies d’indemnització per part del FOGASA

Desaparegut el pagament directe de vuit dies d’indemnització per part del FOGASA

In Laboral

Dos mesos després de l’eliminació del pagament per part del Fons de Garantia Salarial (FOGASA) en les empreses de menys de 25 treballadors, dels 8 dies que es venien abonant en els acomiadaments objectius, ens trobem davant acomiadaments més cars i conseqüències negatives tant per a empresaris com per a treballadors.

En aquest sentit recordem que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 va eliminar, amb efectes 1 de gener de 2014 i amb vigència indefinida, la denominada responsabilitat directa, que venia pagant directament el FOGASA al treballador acomiadat per causa objectiva. En definitiva, la llei de pressupostos ha suprimit amb els efectes indicats, l’apartat 8 de l’article 33 de l’Estatut dels Treballadors.

Per aquest motiu, a partir de l’1 de gener de 2014, la indemnització de 20 dies per any treballat, en els acomiadaments objectius en empreses de menys de 25 treballadors que abans podien abonar només 12 dies dels 20, ara corren íntegrament a càrrec de l’empresari.

Les conseqüència per a les PYMES que es veuen obligades a dur a terme acomiadaments objectius son clares, doncs han d’abonar la indemnització corresponent als 20 dies de manera íntegra.

D’altra banda i degut a l’augment en el cost de les indemnitzacions es constata un increment de casos en els que no es duen a terme acomiadaments per no poder abonar les quanties corresponents, produint-se fins i tot situacions d’impagaments de salaris.

Els treballadors per altra banda, tenen un menor marge de negociació per aconseguir indemnitzacions per acomiadament superiors a la fixada de 20 dies per any.

Amb aquesta modificació el FOGASA ha recuperat la seva naturalesa d’entitat d’assegurament, que limita la seva intervenció com a garantia en els casos d’insolvència o concurs empresarial.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

centim 2Sin título
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén