Docència y conferències

Docència per a opositors
 • Fòrum de Formació i Edicions de Catalunya.
 • Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto.
 • Fundació Pere Tarrés.
Conferències
 • Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental (APPS).
 • Fundació Pere Tarres.
 • Fundación Presidente Amat Roumens (FUPAR).
 • Fundación Alb Bosc.
 • Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
 • Fundación Aequitas (Consejo General del Notariado).
 • Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Col·laboracions en ràdio i televisió
 • Televisió de Catalunya, ‘Els Matins’.
 • Catalunya Ràdio, ‘La nit dels ignorants’, ‘El Secret’ i ‘El Cafè de la República’.
 • Com Ràdio, ‘Sintonia Matinal’.
 • Onda Rambla, ‘La ciutat de nit’, ‘La ciutat de tots’, ‘Volem parlar’ i ‘Protagonistas Catalunya’.
 • Ràdio Nacional d’Espanya, ‘No es un verano cualquiera’.
 • Xarxa de Televisions Locals, ‘La cua del dia’.
 • Badalona Televisió, ‘El Debat’.
 • Canal Català, ‘Collado Societat Il·limitada’.
 • BTV, ‘La Rambla’.
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén