El blanqueig de capitals i les obligacions dels polítics

Home / Penal / El blanqueig de capitals i les obligacions dels polítics

El blanqueig de capitals i les obligacions dels polítics

La publicació de la Llei de Transparència (Llei 19/2013) ha inclòs dins dels subjectes afectats per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (Llei 10/2010) les “persones amb responsabilitat pública”.

En aquest àmbit, queden automàticament afectats i han de conèixer les obligacions que en matèria de prevenció de blanqueig de capitals els afecten les altes instàncies i càrrecs polítics dels diferents poders de l’Estat.

En aquest sentit i sense que aquesta sigui una llista exhaustiva sinó més aviat il·lustrativa, dins del poder executiu, queden afectats el Govern, els subsecretaris d’Estat, els alts càrrecs de l’Administració (inclosos alts càrrecs d’empreses de titularitat pública). Dins del poder legislatiu, els diputats, senadors, parlamentaris europeus i els parlamentaris autonòmics. I, dins del poder judicial, els membres del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, els membres de la carrera fiscal i, també, els altres membres de tribunals superiors sobre els que no hi càpiga ulterior recurs.

Especialment menció tenen, fora d’aquesta divisió de poders, els Alcaldes, regidors i alts càrrecs de municipis capital de província, capital de Comunitat Autònoma o que tinguin més de 50.000 habitants empadronats.

La llista completa, en tot cas, pot trobar-se a la nova redacció que la Llei de Transparència dóna a l’article 14 de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

A totes aquestes persones, així com a aquells directament implicats (parella, cònjuge, pares i fills o, fins i tot, aquells que comparteixin negocis o activitats amb la persona de responsabilitat pública), els és d’aplicació de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i se’ls exigeix, en funció del seu càrrec, l’aplicació de les diferents mesures que preveu la Llei: ja siguin les de diligència reforçada (per a funcionaris de la Unió Europea o de tercers països) o les mesures raonables atenent les circumstàncies del cas (a alts càrrecs, diputats, senadors, etc.).

Recommended Posts

Leave a Comment


*

votok11355685
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén