El cèntim sanitari: què és i què es pot fer a partir d’ara?

Home / Civil / El cèntim sanitari: què és i què es pot fer a partir d’ara?

El cèntim sanitari: què és i què es pot fer a partir d’ara?

In Civil

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt que és il·legal l’impost sobre els carburants que, popularment, s’ha anomenat cèntim sanitari; un impost més sobre el preu dels carburants la recaptació del qual es destinava a la sanitat pública. Aquesta decisió dóna lloca a tot un seguit de qüestions que a continuació procurarem aclarir.

El conegut com a cèntim sanitari no deixava de ser un impost més sobre els carburants que tenia per objectiu, amb la recaptació que es fes per aquest concepte, solucionar els problemes de liquiditat de la sanitat pública. Va entrar en vigor l’1 de gener del 2002 i de la recaptació que es feia tenia tant una part per estatal com una part autonòmica (a Catalunya, aquesta última part, va entrar en vigor l’agost del 2004).

El gravamen oscil·lava entre els 1,2 i 4,8 cèntims per litre de carburant i la qüestió ha arribat fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la reclamació inicial d’una empresa de transport que el 2009 va sol·licitar la devolució de 45.632,38 € que va pagar per aquest concepte entre 2005 i 2008.

De fet, l’assumpte va arribar inicialment fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, abans de resoldre aquesta i altres reclamacions d’altres empreses que es van interposar a la vegada, va elevar la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que és el que ha acabat resolent i certificant que el cèntim sanitari és il·legal i contravé la normativa europea.

A partir d’aquí, després d’aquesta resolució (que a més determina que tindrà efectes retroactius) s’obre la porta a la reclamació de ciutadans i empreses per aquest concepte.  No serà un camí fàcil. Especialment pels particulars que, en bona mesura, no disposaran de tots els comprovants de pagament. Però sí que en el cas de les empreses, que és més fàcil que disposin de les factures i els tiquets corresponents.

Quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicti la sentència final un cop resolta aquesta consulta a les institucions europees, es podran iniciar (sinó abans, també, per interrompre els efectes de la prescripció que pugui operar en aquesta qüestió) les reclamacions per a la devolució d’uns ingressos que,  d’acord amb aquest pronunciament judicial, han de considerar-se indeguts

Recommended Posts

Leave a Comment


*

llei general discapacitatsFogasa
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén