LA RECLAMACIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL

Home / Civil / LA RECLAMACIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL

LA RECLAMACIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL

Arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i de les noves sentències del Tribunal Suprem que ja recullen aquesta interpretació de la Llei, el govern ha posat en marxa un procediment inicial (i previ a la via judicial) per a la reclamació de les clàusules sòl a les entitats bancàries.

El banc està obligat a comunicar als afectats que tenen clàusula sòl que, si ho desitgen, poden iniciar una negociació per a obtenir la devolució dels diners cobrats de més. Val la pena assenyalar que es parla de negociació i això els bancs ho fan servir per, en cas que hi hagi clàusula sòl i devolució d’imports, intentar convèncer al client perquè opti per amortitzacions del préstec, rebaixes de diferencial i altres solucions que no sempre són la òptima: la devolució dels diners i, amb els diners a la mà, que el client decideixi que vol fer.

Per tant, la millor opció és la de reclamar la inaplicació de la clàusula sòl mitjançant un escrit formal al que, a més, s’hi poden afegir altres reclamacions per temes derivats de l’índex de referència si és el cas, la reclamació de les despeses de constitució del préstec hipotecari, etc.

El banc estarà obligat a donar resposta en tres mesos i, a la vista del plantejament que faci el banc, el client tindrà 15 dies per decidir.

Si hi ha acord, acaba el procés extrajudicial. Si no hi ha acord, el client pot portar la reclamació a judici i, per tant, defensar davant del Jutjat que la clàusula no va ser transparent, s’anul·li la clàusula i se li retornin els diners i, com no, reclamar al jutjat que imposi les costes del procés judicial a l’entitat bancària.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

123125
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén