Les indemnitzacions per negligències mèdiques

Home / Civil / Les indemnitzacions per negligències mèdiques

Les indemnitzacions per negligències mèdiques

Una negligència mèdica o mala praxis mèdica es produeix quan el professional o el centre responsable s’aparten dels criteris estàndards exigibles, ja sigui per acció (per alguna cosa malament) o per omissió (deixar-la de fer). Aquestes accions o omissions poden suposar diagnòstics erronis o danys i seqüeles evitables que, a través d’una reclamació per danys i perjudicis, poden quedar indemnitzats.

Els casos de negligències mèdiques són de molts tipus: el retard o error en el diagnòstic; no seguir uns determinats protocols; els contagis o infeccions greus; l’oblit de material quirúrgic a l’interior del pacient; la falta de supervisió postoperatòria; les pèrdues d’oportunitat; la tardança en el tractament;o, entre d’altres, realitzar una intervenció quirúrgica amb resultats lesius pel pacient. En cap cas aquest és un llistat complet ja que la casuística és molt àmplia, però sí que és un bon recull dels diferents casos més habituals. I, en tot cas, això sí, per l’èxit d’una reclamació d’aquest tipus esdevé essencial disposar de tota la documentació mèdica que pot permetre reconstruir el cas.

Amb caràcter general l’obligació del metge o del centre responsable no és obtenir la curació del pacient, però sí la de proporcionar-li tots els mitjans necessaris segons l’estat de la ciència i l’anomenada “lex artis”. És a dir, no n’hi ha prou amb l’existència d’un dany (que pot donar-se), sinó que caldrà que aquest dany sigui fruit de no haver aplicat les regles de l’ofici, les normes bàsiques i estàndards o, en última instància, no haver aplicat la diligència deguda o la realització de les proves mèdiques necessàries.

No obstant, no hi ha dos casos iguals en aquest àmbit ja que, per exemple, un àmbit en el que l’obtenció del resultat sí que és determinant és el relatiu a la cirurgia estètica, els tractaments d’esterilitat, etc, en els que es contracta un resultat determinant.

Són molts els factors que influeixen. L’estat del pacient, les possibilitats que ofereix la ciència, el seguiment i l’evolució que es tingui, les probabilitats de connectar mitjançant una relació de causa – efecte el dany causat i la negligència concreta, etc. I, a tot això, a l’hora d’enfocar la reclamació, no menys importants són les qüestions relatives a si el tractament s’ha dispensat en l’àmbit de la sanitat pública o la sanitat privada o si la responsabilitat és del metge o bé del centre on s’ha practicat el tractament o la intervenció.

Amb tot, el camp de la reclamació per negligències mèdiques no és un camp senzill i en el que l’assessorament jurídic des del primer moment esdevé essencial; també a efectes de no perdre l’oportunitat de reclamar pels curtíssims terminis de prescripció. Però, amb tot,també, hi ha determinats elements com l’existència o no de consentiment informat, la desviació o no de lex artis o, fins i tot, el règim jurídic aplicable a la reclamació en funció de si es tracta de tractaments mèdics necessaris o de l’anomenada medicina voluntària (la que deriva d’una relació contractual concreta entre metge i pacient), que fan que un bon enfocament de la reclamació permeti obtenir la indemnització justa pels danys i perjudicis que s’han patit.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

3606247-un-grafico-que-muestra-el-crecimiento-economico (1)reunionsocios-320x174
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén