Modificacions al contingut i al procés del Dret Penal

Home / Penal / Modificacions al contingut i al procés del Dret Penal

Modificacions al contingut i al procés del Dret Penal

L’entrada en vigor de les modificacions que s’han esdevingut en l’àmbit del Dret Penal tenen alguns efectes que són d’especial interès per a tothom més enllà de l’adaptació a les mateixes que hauran de fer jutges, advocats i fiscals. La despenalització de les faltes i l’especial efecte que té això als temes d’accidents de trànsit, el canvi del terme “imputat” pel de “investigat”, etc. són algunes de les qüestions a tenir en compte.

Les primeres reformes en aquest àmbit van venir a la part substantiva del Dret Penal: la reconfiguració d’alguns delictes, les penes aplicables i l’anomenada despenalització de les faltes; és a dir, l’eliminació d’una sèrie de faltes i penes que constaven al Codi Penal (i, per tant, que passaven per un procés judicial) i l’aparició de l’anomenada Llei de Seguretat Ciutadana que inclou les conductes i les sancions que en alguns casos allà s’hi recollien, però que ara es tramitaran per via administrativa.

En primer lloc, doncs, hi ha una reducció de les faltes en base al principi d’intervenció mínima; les que queden, se les etiqueta ara com a “delictes lleus”; i, especialment en l’àmbit dels accidents de trànsit, s’elimina la via que existia per reclamar a través d’una denúncia, obtenir un informe valoratiu de les lesions del metge forense i la possibilitat d’encarrilar el corresponent acord amb la companyia asseguradora. Ara caldrà dur a terme una inversió inicial per assumir els costos de procurador i informe mèdic imprescindibles per interposar una demanda civil que iniciï la reclamació judicial per danys i perjudicis.

Per la seva banda, des del punt de vista del procés judicial, amb posterioritat a aquesta reforma del contingut ha arribat, també, la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil: la llei que regula el procés penal.

La reforma incorpora algunes qüestions tècniques com l’adaptació a la normativa europea sobre el dret de defensa o afrontar les qüestions relatives a les dades electròniques, utilització de dispositius per captar imatges, seguiment i localització. Però, especialment, suposa algunes qüestions rellevants en canviar termes com imputat per investigat o reu per acusat; la separació en peces individuals dels anomenats macroprocessos judicials; el límit de la instrucció a 6 mesos per a les causes senzilles i 18 per a les complexes (prorrogables per igual període); o, també, les figures del policia encobert, els atestats sense autor conegut o el decomís dels béns d’un condemnat.

Amb tot, canvien les regles del procediment penal i les fórmules de plantejar tant l’acusació, com, especialment, la defensa.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

parella de fetacom mail 2
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén