Preferents i deute subordinat: negativa a l’arbitratge

Home / Civil / Preferents i deute subordinat: negativa a l’arbitratge

Preferents i deute subordinat: negativa a l’arbitratge

Molts dels afectats per les participacions preferents i deute subordinat d’entitats nacionalitzades, com, per exemple, Catalunya Caixa i Bankia, atès l’oferiment d’aquestes entitats financeres, van decidir sol·licitar sotmetre’s a la via arbitral, com a mecanisme per trobar una solució a aquest tipus de productes bancaris i poder recuperar, almenys, part dels seus diners.

Tot i així, formulada la sol·licitud de l’arbitratge, és l’entitat financera qui, finalment, ha de comunicar, a l’afectat, si accepta o no aquesta via, per solucionar la controvèrsia. Per aquest motiu, una vegada finalitzats els terminis per la presentació de la sol·licitud, molts d’aquests afectats ja han començat a rebre les oportunes comunicacions conforme l’entitat financera accepta la via de l’arbitratge o, pel contrari, es nega a sotmetre’s.

En aquest sentit, l’afectat ha de tenir molt present què és el que li han notificat, doncs, en funció de la notificació, els escenaris i possibilitats, per reclamar, canvien dràsticament. Així, doncs, si l’entitat financera accepta la via de l’arbitratge, la controvèrsia serà resolta per la Junta Arbitral, qui emetrà un laude, vinculant per les parts. En canvi, però, si l’entitat financera es nega a sotmetre’s a la via arbitral, l’afectat té, com a única possibilitat, la via judicial per reclamar i poder recuperar la totalitat dels seus diners.

Perquè l’afectat iniciï la via judicial, caldrà tenir en compte, les circumstàncies de cada cas concret, com els coneixements financers i l’experiència en la contractació de productes bancaris, que el client pugui tenir; la documentació i informació facilitada per l’entitat bancària, en el moment de contractació del producte; entre d’altres, per poder valorar la viabilitat i l’èxit de la reclamació judicial, doncs, serà aquesta la única via possible per poder recuperar la totalitat dels diners que es van dipositar en el seu dia.

Tot i això, s’esdevé, especialment, important no confondre la comunicació de l’entitat financera amb la notificació de la Junta Arbitral: el laude, que és la resolució emesa per l’àrbitre. En aquest sentit, ens podem trobar amb un  laude positiu, on l’entitat financera estarà obligada a retornar la quantitat de diners que el laude determini, o, pel contrari, amb un el laude negatiu, on l’afectat haurà perdut la possibilitat de recuperar els seus diners, no existint cap via de reclamació possible, ni tant sols la judicial. En aquest últim cas, l’afectat continuarà sent titular de participacions preferents, de deute subordinat i/o accionista si aquests productes van ser canviats per accions de la mateixa entitat financera.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

testamentpagare
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén