Pàtria potestat i custòdia

Home / Civil / Pàtria potestat i custòdia

Pàtria potestat i custòdia

In Civil

En l’àmbit d’un divorci amb fills una de les decisions amb més transcendència és la relativa a la custòdia dels fills: ja sigui pel model clàssic i tradicional fins ara (la custòdia a càrrec d’un dels excònjuges i l’altre amb un règim de visites més o menys ampli) o el nou model cada cop amb més implantació (la custòdia compartida). Tant en un cas com en l’altre, però, cal tenir clara la distinció entre els drets i deures derivats de la pàtria potestat (que, malgrat el divorci continuarà sent de titularitat conjunta dels dos excònjuges) com els de la custòdia (que serà o no compartida).

En aquest sentit, per més que no es disposi d’una custòdia compartida hi ha tota una sèrie de decisions relatives als menors que no correspon només decidir-les a aquell excònjuge que exerceix la custòdia, sinó que són decisió conjunta i compartida dels dos progenitors.

En concret, queden sotmesos a l’àmbit de la pàtria potestat:

  • La fixació del lloc de residència i els trasllats posteriors que puguin esdevenir-se.
  • L’elecció o canvi de centre escolar i les activitats formatives i lúdiques a desenvolupar.
  • Les activitats extraescolars, ja siguin de tipus esportiu, formatiu o lúdiques.
  • Els tractaments mèdics preventius, curatius o quirúrgics (inclosos els estètics), excepte en els casos d’urgència i necessitat. I en aquest àmbit, també, les teràpies psiquiàtriques o psicològiques.
  • Tot allò relatiu a l’orientació educativa, religiosa o laica del menor.

Per aquests aspectes de la vida dels menors que s’emmarquen en l’àmbit de decisió de la pàtria potestat, el consentiment han de donar-lo els dos progenitors. Si això no és així, correspondrà al jutge que, a petició d’una de les parts, haurà que decidir autoritzar la decisió que ha pres un dels dos o, en cas contrari, desautoritzar-la i que es torni o mantingui la situació anterior.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

18087650-una-persona-que-est-haciendo-un-pago-con-un-billete-de--5021910025
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén