Teaching and conferences

Teaching for accessing competitions
 • Forum Training and Enterprise Editions Catalunya.
 • Foundation for training and study “Paco Puerto”.
 • Foundation “Pere Tarrés”.
Conference
 • Catalan federation pro people with mental retardation (APPS).
 • Foundation “Pere Tarres”.
 • Foundation “President Amat Roumens” (FUPAR).
 • Foundation “Alb Bosc”.
 • Spanish committee of representatives of persons with disabilities (CERMI).
 • Foundation “Aequitas” (General council of Notaries).
 • Illustrious College of Lawyers of Barcelona.
Collaborations on radio and television
 • Televisió de Catalunya, ‘Els Matins’.
 • Catalunya Ràdio, ‘La nit dels ignorants’, ‘El Secret’ i ‘El Cafè de la República’.
 • Com Ràdio, ‘Sintonia Matinal’.
 • Onda Rambla, ‘La ciutat de nit’, ‘La ciutat de tots’, ‘Volem parlar’ i ‘Protagonistas Catalunya’.
 • Ràdio Nacional d’Espanya, ‘No es un verano cualquiera’.
 • Xarxa de Televisions Locals, ‘La cua del dia’.
 • Badalona Televisió, ‘El Debat’.
 • Canal Català, ‘Collado Societat Il·limitada’.
 • BTV, ‘La Rambla’.
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén