Presentació

 

Boadella Esteve advocats ofereix assessorament jurídic integral prioritzant l’atenció personalitzada, l’adaptació a cada cas i l’enfocament dels mitjans, instruments i estructura del despatx cap a la consecució d’una defensa independent i compromesa amb els interessos del client.

Fundat i dirigit per l’advocat Genís Boadella, actualment el despatx disposa d’un equip multidisciplinar format per diferents professionals especialitzats en cadascuna de les àrees del Dret tant pel seu coneixement jurídic, com per l’experiència adquirida.

Les tasques d’assessorament, negociació i direcció lletrada en els diferents litigis que es puguin esdevenir formen part d’un treball diari en el que el rigor jurídic i la qualitat en l’atenció directa al client esdevenen els dos pilars fonamentals d’actuació.

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén