Dret mercantil

El Dret Mercantil és una branca del Dret privat i reuneix tot un seguit de normes relatives als comerciants i les empreses. És el Dret que regula l’exercici de l’activitat comercial.

  • Societats: constitució, administració i dissolució de societats.
  • Compravenda de societats.
  • Contractes i acords mercantils.
  • Concursos de creditors.
  • Reclacmacions de quantitat.
  • Derivacions de responsabilitat contra administradors societaris.
  • Reestructuracions de deute.
  • Propietat industrial i propietat intel·lectual.

ÚLTIMS ARTICLES RELACIONATS PUBLICATS

Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén