Estar imputat

Home / Civil / Estar imputat

Estar imputat

In Civil, Penal

La condició d’imputat s’esdevé per una resolució judicial després que, havent-se realitzat una investigació, s’arriba a la indiciària conclusió que una persona pot haver comès una infracció penal. És a dir, que hi ha indicis de criminalitat (o, dit d’una altra manera, l’existència d’un principi de prova en contra seva) sobre les seves accions que ha comès.

La condició d’imputat suposa participar del procés penal des d’una perspectiva diferent a la que ho fan altres agents, com per exemple els testimonis. Així, mentre que els altres agents o un testimoni té l’obligació de col·laborar amb la instrucció de la causa i dir la veritat, l’imputat té dret a ser assistit d’un advocat com a primera garantia constitucional prevista en totes aquelles diligències tant policials (inclosa la primera declaració), com judicials.

A més, l’imputat té accés total a les actuacions judicials perquè, des del primer moment, ha de tenir coneixement  de quines són les accions o activitats que se li imputen i pot participar, mitjançant el seu advocat, de tota la instrucció de la causa: assistència a declaracions d’altres imputats, de testimonis, oficis i actuacions penals, etc.

En resum, l’imputat té dret a :

  • Ser tractat com a innocent.
  • Conèixer el motiu pel que l’han detingut.
  • Informar a un familiar de la detenció.
  • A disposar d’un advocat que l’assisteixi.
  • A guardar silenci i, fins i tot, no declarar contra ell mateix.
  • A demanar que s’investiguin els fets pels que se l’acusa.

L’imputat, en passar a ser-ho, doncs, no perd en cap cas la presumpció d’innocència també reconeguda com a dret constitucional. No és només fins que no acabi la instrucció, sinó que fins que no finalitzi el judici que pugui esdevenir-se i en aquest es dicti sentència condemnatòria si fos el cas, no hi haurà condemna penal. I, en conseqüència, mentrestant el que hi haurà és la instrucció judicial corresponent per aclarir els fets. Una instrucció en la que l’imputat, a través de la seva defensa, i pot intervenir fins al punt d’aportar o proposar prova que ajudi desvirtuar encara més l’acusació que contra ell es formula.

Recommended Posts

Leave a Comment


*

21697479-ilustracion-3d-de-trabajador-de-la-construccion-caido-de-la-escalera-en-la-representacion-3d-de-trabcomunicacioninterna
Procuradores en Barcelona
Abogados Separaciones Divorcios en Madrid
Abogados Separaciones Divorcios en Sevilla
Abogados en Almería
Abogados separaciones divorcios en Jaén